Waterschapsverkiezingen

Bestuurlijk handvat Waterschapsverkiezingen

2014

publicatie.jpg

In dit bestuurlijke handvat wordt compact beschreven wat de rol van de dijkgraaf is bij de Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 18 maart 2015. Verder staat het verloop van de verkiezingen beschreven en zijn de belangrijkste data en activiteiten benoemd. Dit handvat is een houvast op hoofdlijnen, de projectleiders voor de waterschappen in ieder waterschap kunnen de dijkgraaf nader informeren over zijn of haar rol.

Bestuurlijke handvat waterschapsverkiezingen.pdf

pdf, 113.6K, 07/15/14, 70 downloads

 
 

Organisatie waterschapsverkiezingen

2011

publicatie.jpg

De Unie heeft in reactie op het conceptwetsvoorstel indirecte verkiezingen geadviseerd om het uitstel van de waterschapsverkiezingen van 2012 naar 2014 onder te brengen in een apart wetsvoorstel. Met deze brief wordt dit advies nogmaals onder de aandacht van de staatssecretaris gebracht.

 
 

Samen naar Beter

2009

Samen naar Beter 2008.jpg

Evaluatie landelijke waterschapsverkiezingen 2008. Met deze evaluatie, waarbij de waterschappen laten zien dat zij volstrekt open en met kritische blik naar hun eigen prestaties kijken, willen zij het positieve imago van een transparante, direct en democratisch gekozen functionele overheid versterken.

Samen naar Beter 2008.pdf

pdf, 2.2M, 06/25/10, 114 downloads

 
 

Evaluatie waterschapsverkiezingen

2008

Evaluatie waterschapsverkiezingen 2008.jpg

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft Research voor Beleid gevraagd om een evaluatie van de waterschapsverkiezingen van 2008. Deze evaluatie richt zich op de wijze van totstandkoming van de algemeen en dagelijks besturen van waterschappen in de praktijk en de inhoud en totstandkoming van de bijbehorende decentrale regelgeving.

Evaluatie waterschapsverkiezingen 2008.pdf

pdf, 1.6M, 04/08/11, 140 downloads