Maandag, 4. Februari 2013

Waterschappen intensiveren samenwerking voor innovatie

OverlegInnovatie31012013_2.jpg

Op 31 januari vond een bestuurlijk overleg rond innovatie plaats, georganiseerd door STOWA en de Unie van Waterschappen. Alle belangrijke stakeholders die waterinnovatie door en met de waterschappen mogelijk moeten maken, waren aanwezig.

 

Vertegenwoordigers vanuit rijksoverheid, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven waren aanwezig om geïnformeerd te worden over de stand van zaken binnen de Topsector Water. Samen werd nagedacht hoe de de samenwerking verder gestimuleerd kan worden.

Invulling aan Topsector Water

De waterschappen gaven een praktische invulling aan de Topsector Water door op deze dag een beurs te organiseren waar bestuurders van de waterschappen met bedrijven en kennisinstellingen in gesprek gingen. Met de partners binnen de Topsector Water werd gezocht naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld om schaarse grondstoffen terug te winnen, energie te besparen en dijken te beveiligen.

Samenwerking overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen

Waterschappen zorgen voor een aanspreekpunt voor bedrijven. Het bedrijfsleven brengt de bouwers en de adviesbureaus bij elkaar. Op die manier weten overheden en opdrachtnemers elkaar sneller te vinden. De waterschappen maken afspraken om de samenwerking met consortia van bedrijven en kennisinstellingen verder vorm te geven.

Nieuwe manieren van werken

Per thema gaat een groep waterschappen de ideeën verder uitwerken. Een netwerk van waterschappers ondersteunt de samenwerking. Ook wordt nagedacht over nieuwe manieren van werken bij de waterschappen. Er wordt met het Water Governance Centre gewerkt om belemmeringen voor innovaties weg te nemen.

Krachten bundelen

Er zijn vanuit de Rijksoverheid minder subsidies beschikbaar voor innovatie. Innovatie zal vooral tot stand moeten komen door krachten van verschillende partijen te bundelen. Als bedrijven en waterschappen investeren in de ontwikkeling van een innovatie is er behoefte aan een regeling of fonds waarmee je de risico’s van zo’n investering op kunt vangen.

Een goede stap

Met de afspraken tussen waterschappen, bedrijven en kennisinstellingen is een goede stap gezet om het aanbod van wetenschappelijke kennis en oplossingen uit het bedrijfsleven af te stemmen op de vraag van de waterschappen.