Maandag, 27. Februari 2012

Europese Commissie dringt aan op naleving EU-waterwetgeving

map2-203.jpg

De Europese Commissie stuurt BelgiŽ en Luxemburg een met redenen omkleed advies omdat zij de EU-waterwetgeving niet in nationaal recht hebben omgezet.

 

Geen van beide lidstaten heeft de Commissie in kennis gesteld van de omzetting van Richtlijn 2009/90/EG tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand. Aan deze verplichting had uiterlijk op 1 augustus 2011 moeten worden voldaan.

Advies Europese Commissie

De Commissie stuurt België en Luxemburg, op voordracht van commissaris voor Milieu Janez Potočnik, een met redenen omkleed advies en verzoekt de 2 lidstaten uiterlijk binnen 2 maanden aan de eis te voldoen. Als zij daar niet in slagen, kan de Commissie de zaak voor het Europees Hof van Justitie brengen en om onmiddellijke financiële sancties verzoeken.

Geldelijke sancties

Als een lidstaat EU-wetgeving niet binnen de vereiste termijn omzet in nationale wetgeving, kan de Commissie bij de eerste verwijzing naar het Hof vragen om geldelijke sancties op te leggen. Zij hoeft zich dan niet opnieuw tot het Hof te wenden voor een tweede arrest.

Meer informatie

 

Bron: Bureau Brussel